Frågor & Svar

Hur skiljer sig en fristående förskola från kommunens förskolor?

Förskolan Ugglan drivs av LekoGrönt AB. Rektor, Gina Remius, är ensam ägare till förskolan. Som rektor för endast en förskola finns rektor och biträdande rektor nära och känner både barn och vårdnadshavare. Vi har alltid ett nära samarbete med familjer för att lyssna in önskemål. Hansgårdens förskola drivs som dotterbolag till LekoGrönt (GinaoNilufar AB) med Gina Remius och Nilufar Shahinosratabad som ägare. Gina är rektor och Nilu är biträdande rektor.

Vi försöker hålla verksamheterna ”platt” där alla på förskolan har en viktig roll. Kompetensen finns överallt. Barnen, pedagogerna, vårdnadshavare och ledning. Ledningen arbetar med att ta tillvara på allas kompetenser och idéer så vi kan växa, utvecklas och komma fram på bästa sätt. Vi arbetar inte toppstyrt, vi lyssnar, följer och samlar in så vi har gemensam riktning.

Arbetar vårdnadshavare på förskolan?

Nej, vi drivs som aktiebolag och är inget föräldrakooperativ.

Hur ser personalomsättningen ut?

Vi har en stabil personalgrupp. Ett av rektorns viktigaste arbete är att skapa en bra arbetsplats där personal mår bra. Vi arbetar alltid för att undvika stress och ha en harmonisk vardag på förskolan. Utan välmående personal står verksamheten stilla och det är därför så viktigt att personalen känner sig viktig, hörd och sedd.

Vad kostar det att ha sitt barn på förskolan?

Vi har samma avgifter som Linköpings kommun. Det är Linköpings kommun som administrerar och tar emot avgiften.

Hur fungerar det med timvikarier på förskolan?

Alla våra timvikarier har varit på intervju hos ledningen och är anställda på förskolan. För oss är det viktigt att våra timvikarier är kända för våra barn och att de känner till våra rutiner och arbetssätt. På det sättet har personal som barnen är trygga med. Alla som arbetar på förskolan har visat upp utdrag från belastningsregistret.

Lagar ni maten själva på förskolan?

Tyvärr inte. Vi är mycket intresserade av att göra det och är i processen att försöka kunna göra det i framtiden. I våra kök jobbar Maryam och Linda. De bakar bröd till barnen, dukar, torkar bord och diskar.

dsc02217

Är ni ute mycket?

Vi är ute varje dag, leker, upptäcker och skapar, både på vår egen gård och i skogen.

Hur arbetar ni med ert pedagogiska innehåll?

Förskolan Ugglans biträdande rektor Nilu har pedagogiskt ansvar på förskolan. Ett av hennes största uppdrag är att hålla förskolans pedagogik i toppklass och framkant. Vi vill vara förebilder för andra förskolor. Barnens pedagogiska arbete har blivit uppmärksammade i både tidning och på utställningar runt om i Linköping.

Har ni samlingar och gruppaktiviteter?

Självklart! Vi har fruktsamling, lunchsamling och gruppaktiviteter. Allt efter barngruppens behov och intresse. Vi har bland annat femårs-grupp tre dagar i veckan med skolförberedande innehåll. Även de yngre barnen har gruppaktivitet med bland annat lek, sång, dans gymnastik, språkutvecklande arbete, matematik, teknik och yoga.

Inomhus har vi en miljö med låg bullernivå. Vi försöker också anpassa miljön efter barnens ålder, lust till lek och vilja att skapa. Här finns möjlighet att prova olika typer av skapande, både spontant och i projekt.

dsc02187

Hur ser barngrupperna ut?
Åldersindelat 1-3 år, 3-5 år.

När öppnade förskolan?

Förskolans verksamhet startades den 9 mars 2009. Åsa Jansson drev förskolan under 10 år. Gina Remius har arbetat som rektor (förskolechef) sedan 2015 men driver sedan 1/1 2019 förskolan som ensam ägare och rektor. Hansgårdens förskola startade 2007 och drevs då av Vreta Kloster församling. Sedan 1/1 2021 har Hansgårdens förskola Gina Remius och Nilufar Shahinosratabad som ägare via dotterbolaget GinaoNilufar AB till moderbolaget LekoGrönt AB.

Hur drivs förskolan?

Som Aktiebolag

Ugglans förskola: LekoGrönt AB

Mob: 0702388956
Adress: Fönvindsvägen 68, 582 74 Linköping
Orgnr: 559165-7217

Hansgårdens förskola: GinaoNilufar AB

Mob: 0702388956, 0704012640
Adress: Mjölorpsvägen 45, 58573 Ljungsbro
Orgnr: 559281-7539

Annons