Ansökan & Kö

Förskolan Ugglan är ansluten till decentraliserad barnomsorg vilket innebär att föräldrar söker förskoleplats via webben. Ansökan hamnar i inkorgen i Extens hos kommunens handläggare som godkänner den.

Köbekräftelse skickas till föräldrar. Om förälder bara söker enskilt alternativ gäller inte fyra-månadersgarantin.

Vi rekommenderar att söka flera alternativ.

Ansökan om barnomsorg gör du här

LekoGrönt AB har sin egen kö, men följer Linköpings kommuns regler om kö och riktlinjer. Barnomsorgsavgift administreras och debiteras av Linköpings kommun.

Anmäl ditt intresse till vår kö genom Linköpings kommuns hemsida.