Köplats och avgift

 

Ansökan om barnomsorg till förskolan Ugglan gör du här

LekoGrönt AB har egen kö och följer Linköping kommuns regler om kö och riktlinjer. Ni ställer ni er i kö till Förskolan Ugglan via Linköpings kommun hemsida vidare till DEXTER.

Faktura kommer från Linköpings kommun och vi har samma avgifter som alla förskolor i Linköpings kommun.