Nyheter

Nyheter

Vi är stolta över att ta emot förskollärarstudenter och barnskötarstudenter då det innebär att vi får möta och arbeta med aktuell forskning i förskolan.

VFU

(Verksamhetsförlagd utbildning)

Förskolan Ugglan har ett nära samarbete med Linköpings universitetet då vi tar emot förskollärarstudenter.

Syftet med VFU (verksamhetsförlagda utbildning) är att förbereda studenten för sin kommande yrkesverksamhet som förskollärare.

Vad innebär VFU?

Under sammanhängande perioder får förskollärarstudenter från Linköpings Universitet delta i det praktiska lärararbetet på heltid/ deltid  vid sin mentor/ handledare på Ugglans förskola.

Studenten har olika fältstudier, där studenten arbetar med olika uppgifter.

För att ta emot lärarstuderande krävs att förskolan har utbildade förskollärare/ lärare.

Det är vår försteförskollärare som är handledare för de förskollärarstudenter som har sin VFU hos oss.

 

APL

(Arbetsplatsförlagd lärande)

Förskolan Ugglan har även  ett samarbete med MOA lärcentrum i Linköping  som utbildar barnskötare.

Elcyklar

Vi har två elcyklar med flak på som vi använder för att utforska vår lärmiljö. Barnen brukar uppskatta en cykeltur till olika platser i Tallboda och Linköping.

 

Tecken som stöd

Vi presenterar tecken som stöd för barnen på vår förskola. Bland annat lägger vi till tecken när vi sjunger.

babblarna