Inskolning sker under två veckor.

Under veckorna är vårdnadshavare med och introducerar barnet i förskolan.

Vårdnadshavare och barn är med på bland annat samlingar, lek, vid lunch och mellanmål. Under inskolningsveckan har både barn och vårdnadshavare tid att lära känna pedagoger och arbetsrutiner på förskolan.

Vi har löpande kontakt med vårdnadshavare när det börjar bli dags att lämna barnet på förskolan. Samtal sker vid hämtning, lämning, sms och över telefon.

För oss är det viktigt att barn och vårdnadshavare känner sig trygga. Vi har därför ett nära samarbete med hemmen.

Vi erbjuder alla vårdnadshavare ett introduktionssamtal där vi går igenom praktiska frågor som kan vara bra att veta inför förskolestarten.

Vi erbjuder uppföljningssamtal efter att barnet börjat förskolan. Under det mötet går vi igenom hur ni upplevt inskolningen, ert första intryck av förskolan samt vår bild av hur barnets första tid på förskolan varit.

OBS! Om äldre barn (3-5 år) ska skolas in på Ugglan brukar inskolningen ske under en vecka.

Annons