Föräldraaktiv inskolning innebär att föräldrarna introducerar barnet i förskolan och att barnet är inskolat på en vecka.