Föräldraaktiv inskolning innebär att föräldrarna introducerar barnet i förskolan och att barnet ska vara inskolat på högst en vecka. Första dagen gör personalen, om föräldrarna önskar, ett hembesök för att träffa barnet enskilt. Sen följer fyra heldagar då föräldern introducerar sitt barn i förskolan. Därefter vinkar föräldern hej då. För de flesta barn räcker det med fyra dagars inskolning.

Om så inte är fallet för vi en dialog med föräldrarna om hur inskolningen ska läggas upp utifrån barnets behov.

Ett tips gå in dn.se och läs artikeln ”Ny metod kan förkorta inskolningen på dagis”.