Vi ska ha ett grönt tänkande:

  • med källsortering av alla tomma förpackningar och skräpet som barnen plockar i skogen sorteras och fraktas sedan till återvinningsstation.
  • med en kompost och ser hur den fungerar för mat och trädgårdsavfall
  • genom att följa nedbrytningsprocessen i skogen för att lära om vilka effektiva nedbrytare som finns
  • genom sådd av frö till planta under våren i små odlingslådor på gården
  • genom att handla så mycket närproducerade och miljömärkta produkter som möjligt
  • genom att följa de kriterier som Norrköpings Agenda 21 har för märkning av gröna förskolor. Se kriterier.

Här kan du ladda ned och läsa mer om kriterierna för en grön förskola.