Läs mer om vad Grön Flagg innebär nedan:

Grön Flagg

gronflagg_cmyk500x225

Vi ska ha ett grönt tänkande:

  • med källsortering av alla tomma förpackningar och skräp som barnen plockar i skogen sorteras och fraktas sedan till återvinningsstation.
  • genom att följa nedbrytningsprocessen i skogen för att lära om vilka effektiva nedbrytare som finns
  • genom sådd av frö till planta under våren i små odlingslådor på gården
  • genom att handla så mycket närproducerade och miljömärkta produkter som möjligt
  • genom att följa de kriterier som Norrköpings Agenda 21 har för märkning av gröna förskolor. Se kriterier.

Här kan du ladda ned och läsa mer om kriterierna för en grön förskola.

 

 

De Globala målen:

Globala-Målen-karta-med-ikoner