Mindre barngrupper

På förskolan Ugglan arbetar vi med mindre barngrupper. Det innebär att vi delar upp barnen i mindre barngrupper större delen av dagen. Om vi har 15 barn på en avdelning med tre pedagoger är barnen uppdelade i mindre grupper för att få en lugnare och mer lärorik miljö. En pedagog kan då vara med fem barn istället för att alla 15 barn är i samma rum.

Annons