Förskolan Ugglan ligger på Fönvindsvägen 68 i Östra Tallboda. Förskolan har fyra avdelningar, en fin gård och ligger nära skog och vacker natur.

Grönt tänkande
Vi serverar närproducerad mat så långt det är möjligt. Vi försöker välja produkter som värnar om miljön. Vi fortsätter kompostera och tillsammans med barnen lära om miljön och naturens kretslopp. Vi arbetar hela tiden med att utveckla det gröna tänkandet.

Vår förskola har mottagningskök. Vi serverar god, näringsriktig och i möjligaste mån närproducerad och ekologisk mat. 

I våra kök jobbar Maryam och Linda.

dsc02217

Utomhusvistelse
Vi är ute varje dag, leker, upptäcker och skapar, både på vår egen gård och i skog och mark där vi utforskar vår spännande och vackra natur.

Lugn och kreativ inomhusmiljö
Inomhus har vi en miljö med låg bullernivå. Vi försöker också anpassa miljön efter barnens ålder, lust till lek och vilja att skapa. Här finns möjlighet att prova olika typer av skapande, både spontant och i projekt. Vi satsar på kvalité i skapandet och följer barnens glädje och lust.

Leken som verktyg
I all verksamhet tillsammans med barnen använder vi leken som verktyg. Leken är ett redskap för lärandet. I leken utvecklar barnen sin fantasi. Det är genom leken som barnet reflekterar och bearbetar sina upplevelser och utvecklar sin emotionella och sociala kompetens.

dsc02187

Barngrupp
Åldersindelat 1-3 år, 3-5 år

Enskild utförare
Aktiebolag

 

LekoGrönt AB

Mob: 0702388956
Adress: Fönvindsvägen 68, 582 74 Linköping
Orgnr: 559165-7217

Förskolans verksamhet startades den 9 mars 2009.