Viktigt för oss är att

  • vi alltid arbetar för barns bästa
  • alla som vistas på förskolan mår bra
  • arbeta förebyggande mot stress bland barn och pedagoger
  • vi följer skollag, läroplanen för förskolor och kommunens riktlinjer
  • vi arbetar med integrationsfrågor för att stärka barns självkänsla
  • vi arbetar förebyggande mot diskriminering och annan kränkande behandling
  • vi serverar god och näringsriktig och i möjligaste mån ekologisk mat
  • vi försöker välja produkter som värnar om miljön, sorterar och tillsammans med barnen lär vi om miljön och naturens kretslopp

Annons