Vi vill driva förskola där:

  • vi följer skollag, läroplanen för förskolor och kommunens riktlinjer.
  • vi arbetar med integrationsfrågor för att stärka barns självkänsla
  • inomhusmiljön ska främja barnens möjlighet att prova olika former av skapande och lek, i lugn atmosfär och låg bullernivå.
  • verksamheten har hög kvalitet och målinriktat arbete med god planering som grund för utförandet
  • vi arbetar förebyggande mot diskriminering och annan kränkande behandling.
  • vi serverar god och näringsriktig och i möjligaste mån ekologisk mat.
  • vi försöker välja produkter som värnar om miljön, vi komposterar, sorterar och tillsammans med barnen lär vi om miljön och naturens kretslopp.